Bas SBU logo

Beslut om uppsägning Kentruck

2023-11-20
Klubben upphör med förmedling av båtförvaring i Kentrucks gamla lokaler på Jordbron.

Klubben kommer inte att förlänga kontraktet med Dals Eds kommun när det gäller förvaring av båtar i gamla Kentrucks lokaler på Jordbron. Uppsägning gäller fr.o.m. 31 maj 2024. Detta innebär att du som har din båt förvarad där måste ta ut den före detta datum.