Bas SBU logo

Dokument

Stadgar

Båtklubbens stadgar antagna vid årsmöte 2015 samt extra medlemsmöte 2016.

Stadgar.pdf