Bas SBU logo

Årsmöte 2024

Startdatum: 28/01/2024

Välkommen på årsmöte 2024!

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till Dals Eds Båtklubbs årsmöte 2024, som äger rum söndagen den 28:e januari kl. 16:00. För att delta digitalt via Teams, klicka här.

DAGORDNING:  

 1. Mötet öppnas
 1. Parentation
 1. Val av mötesordförande
  Val av mötessekreterare
  Val av justerare, tillika rösträknare 
 1. Röstlängdskontroll
 1. Godkännande av kallelsen
 1. Godkännande av dagordningen
 1. Godkännande av verksamhetsberättelsen
 1. Ekonomisk redogörelse
 1. Fastställande av budgetförslag
 1. Revisionsberättelse
 1. Ansvarsfrihet för styrelsen
 1. Medlemsavgiften (250,-)
 1. Val av styrelseledamöter
  a.Ordförande
  b. Vice ordförande
  c. Kassör
  d. Kassör ass/controller
  e. Sekreterare
  f. Sekreterare ass
  g. IT-administratör
  h. IT-administratör ass
  i. Miljöombud
  j. Styrelseledamot
  k. Hamnkommitté
  l. Aktivitetskommitté
  m. Ungdomskommitté
  n. Revisorer
  o. Valberedningen
 1. Motioner till årsmötet
 1. Övriga frågor
 1. Avtackning
 1. Mötet avslutas