Bas SBU logo

Avgifter

Avgifter för medlemmar

Medlemsavgift: 250 kr/år
Inklusive miljöavgift. En extra familjemedlem kan läggas till för 25 kr/år.

Båtplatsavgift: 250 kr/m
Medlemsskap krävs. Arbetsavgift tillkommer, se nedan. Priset gäller per breddmeter mellan Y-bommar.
Exempel: En plats som är 2,5 m bred kostar 625 kr/år.
För D-bryggan är årsavgiften 1000 kr.

Temporär plats D-bryggan: 400 kr/månad
Medlemsskap krävs. Max en månad, ligger man längre än en månad debiteras full årsavgift + arbetsavgift utöver den månad man redan betalat.

Arbetsavgift: 1200 kr/år
Arbetsavgiften läggs ovanpå båtplatsavgiften. Varje medlem kan välja att arbeta av denna. En arbetsdag ger 300 kr tillbaka. Ingen medlem kan arbeta av mer än 1200 kr/år. Arbetsdagar dras av på nästa års arbetsavgift. Innestående arbetsdagar ersätts ej vid uppsägning av båtplats.

El: 200 kr/år + 2,50 kr/kWh
Elmätare skall användas. Elmätare skall lämnas för avläsning senast sista båtupptagningsdagen, efter den 31/12 påföres en förseningsavgift på 50 kr. Vid användande av el utan elmätare debiteras en straffavgift á 200 kr, samt att elen kopplas ur.
Tillfällig elanvändning ingår i hamnavgiften, tex för tvättning av båt i samband med sjösättning/upptagning.
Kontaktperson för elmätare är Vidar Simensen.

Klubbnyckel: 100 kr
Depositionsavgift. Kontaktperson för klubbnycklar är Vidar Simensen.

Diesel: 26 kr/liter
Vid tankning av diesel i båtklubbens pump skall du betala med kort, prata med hamncaféet. Dieselhuset finner du vid bunkerkajen.

Avgifter för besökare

Gästbryggan: 150 kr/dygn
Inklusive el och trådlöst bredband. Månadshyra: 2500 kr

Ställplatserna: 200 kr/övernattning
Inklusive trådlöst bredband. El kostar 30 kr/övernattning. Månadshyra: 2500 kr

Rampen: 20 kr/sjösättning eller upptagning
Avgift kan erläggas i bössa vid anslagstavla. Rampen är gratis att använda för klubbens medlemmar.

Plattan: 150 kr
Plattan används för sjösättning eller upptagning från lastbil eller trailer. Gratis att använda för klubbens medlemmar. Behöver du hjälp eller info prata med hamncaféet.

Diesel: 28 kr/liter
Vid tankning av diesel i båtklubbens pump skall du betala med kort, prata med hamncaféet. Dieselhuset finner du vid bunkerkajen.

Parkering: 20 kr/dygn
Släp kostar samma som fordon. Medlemmar parkerar gratis.

Dusch: 10 kr
Myntautomat.

Tvättmaskin/Torktumlare: 2×10 kr
Myntautomat.