Bas SBU logo

Båtförvaring

Båtförvaring

Hamnområdet – Utomhus
Medlemmar får placera sin båt på anvisad plats inom klubbens hamnområde. Kontakta hamnkapten, Vidar Simensen, för information.

Vinteruppställning
Medlems båt med sommarbåtplats: Gratis
Medlems båt utan sommarbåtplats: 1000 kr

Sommaruppställning
Första året: 1000 kr
Från och med andra året: 3000 kr

Båtskjulet – Kallförvaring inomhus
I båtskjulet i hamnen finns ett fåtal platser som båtklubbens medlemmar kan hyra för förvaring av båt vintertid.

September – april: 70 kr/kvm, kvm = (Båtens bredd + 0,5) * (Båtens längd + 1,0)

  1. Plats i båtskjulet beslutas av styrelsen och skjulbasen.
  2. Endast uppställning av båtar och dito utrustning.
  3. Uppställning sker på egen risk.
  4. Båtar måste vara ansvarsförsäkrade.
  5. Inget båtarbete får förekomma i skjulet.
  6. Absolut förbjudet att starta motorer inomhus.
  7. Tillfällig indragning av el sker på eget ansvar. Elanslutning måste kopplas ur när lokalen lämnas.
  8. Allt som förvaras i skjulet skall vara märkt med ägarens namn och telefonnummer.
  9. Kontraktet är personligt och får ej överlåtas till någon annan.