Bas SBU logo

Klubbholmen

Klubbholmen

Vår egen ö – Ekenubben

Klubbholmen är en trevlig mötesplats för båtklubbens medlemmar. Många medlemmar har lagt ner mycket arbete för att iordningsställa vår klubbholme. Årligen arrangeras det något festligt arrangemang i klubbens regi. Det finns akterförtöjningar i boj och dubbar i berg. Har veden till grillen tagit slut prata med styrelsen. Klubbholmen kommer att vara tillgänglig för det rörliga friluftslivet.

Vi har ingen sophämtning, vilket gör att du måste städa upp efter dig och ta med skräpet hem. Inte minst med hänsyn till miljön, djurlivet och de som gästar Ekenubben efter dig! Dals Eds Båtklubb arrenderar Ekenubben av privat person.

Ekenubben är belägen ca 5 nm norr om hamnen, strax norr om Stamnåra – 58°59’53.5″N 11°54’29.3″E. För karta, se kartan på kontaktsidan.