Bas SBU logo

Hamnen

Hamnen

Båtklubbens hamnverksamhet skall fungera bra för både medlemmar, gästande båtar och allmänhet, samt motsvara moderna miljö- och säkerhetskrav.

Vår hamn har en ökad tillströmning av större båtar från olika delar av landet, merparten dock från Västkusten, som sjösätter och tar upp båtarna i Dals Ed. Varje säsong används avgifter från medlemmar och gäster till utveckling av hamnområdet. Båtklubben uthyr till båtägaren hamn och uppläggningsplats.

Dals-Eds kommun har haft förmånen att genom Båtklubbens ansvarsfulla insatser kunna erbjuda invånare och besökande ett fantastiskt fint hamn- och strövområde inom Stora Lee-området.

Under båtsäsong finns hjärtstartare i båthamnen placerad på dieselhuset. Inköptes till minne av båtklubbens äldsta medlem Britt Boström som blev 100 år.

Sugning av latrintank från båt sker vid bunkerkajen, där sådan anläggning finns på sidan av dieselhuset.

Klubbens medlemmar, och andra, ansvarar själva för att miljöfarligt avfall, såsom batterier, lösningsmedel, oljor o.s.v. transporteras till kommunens miljöstation vid kommunförrådet eller sopstationen.

Högsta tillåtna fart i hamnen är 3 knop.